gallery/attachments-Image-rb-logo-voor-internet-gif_1

Platanenlaan 47, Grootebroek, info@ferwerda-abc.nl 06-18922933

Het Coronavirus treft veel ondernemers in Nederland. Om de getroffen ondernemers tegemoet te komen zijn er een aantal financiële ondersteuningen beschikbaar.

De bekendste zijn de TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers)  en de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Ik kan u helpen bij het aanvragen en verantwoorden van de betreffende regelingen, zoals het afgeven van een derde deskundige verklaring NOW. Onderstaand een aantal mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.

Dit zijn o.a.:

Omschrijving

Doelgroep

Meer info en aanvragen:

TOZO

Inkomensondersteuning op het niveau van gemeentelijke bijstand en een krediet voor vaste lasten.

Zelfstandig ondernemers

Woongemeente, in Westfriesland is dat via Werksaam

NOW

Tegemoetkoming loonkosten bij omzetverlies door de Coronamaatregelen. Vanaf € 20.000,- Derdeverklaring vereist.

MKB ondernemingen met personeel

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten helpt bij het betalen van een deel van de vaste lasten, exclusief loonkosten.

Zelfstandig ondernemers

Uitstel belastingen

Uitstel van betaling van alle belastingen. Aangifteplicht blijft wel van kracht. De termijn is beperkt.

Zelfstandig ondernemers

BIK

Baangerelateerde InvesteringsKorting. Stimulans om ook in de Coronacrisis te blijven investeren. Verrekenbaar met de Loonheffing.

MKB ondernemingen met personeel

RVO en Belastingdiens. Aanvraag  pas per 1 september 2021.

Op de site van de Kamer van Koophandel staat een actueel overzicht van alle mogelijkheden. Ik kan u van dienst zijn met het beantwoorden van uw vragen, het opstellen van de aanvraag en de verantwoording.